Hyeny a radostné překonávání překážek

Zase jedno nostalgické video Kory a Lucky. Nejde tady jen o to jaké překážky překonávají, ale hlavně chci ukázat radost, kterou z toho mají. Všimněte si na šesté vteřině, jak Lucky radostně nadskočí, než si sedne. A Kora na deváté vteřině vyjadřuje radost ze splněného úkolu a pochvaly celým tělem. A zase Kora na padesáté šesté vteřině se s radostí přižene z kladiny ke mně a sedne si. Vlastně celou cestu přes kladinu si spokojeně mrskala ocasem. Totéž předvedou obě potvory na minutě a osmi vteřinách. Ta bílá látka na tunelu byla pogumovaná a hodně těžká, takže psi si museli cestu ven skutečně prorazit. Zeď v poslední části je hodně strmá a bez skutečně silného rozběhu se vyběhnout nedá.