Výcvikové vycházky

Budou zase až na jaře, až bude večer dost dlouho světlo.

Hlavním smyslem vycházek je příjemně strávit společný čas s našimi miláčky. Věnujeme se hrám, na které není při výcvikových lekcích čas, zcela nenásilně se učíme pracovat s našimi psy v cizím prostředí. Tím, že navštěvujeme pejskařsky oblíbená místa, dáváme psům možnost setkat se i s jinými psy, než které potkávají pravidelně při výcviku nebo doma při venčení. Vycházky trvají okolo dvou hodin, pokud je zájem, může se vycházka protáhnout.